VERSTILAR BRENDINGUND

Description:

Hassirak‘ın ölümü karşılığında Haramiler’e büyük güçler vaat ettiği iblis… Hassirak iblisin nerede bulunacağı dışında bir bilgi vermedi. İblis olması gereken yerde değildi. Grup ayrıca iblisin 16 yaşında bir Pelor çömezi olduğunu öğrendi. Çocuğu ele geçirmek kolay gibi gözükürken işler büyüdü. Çocuk gerçek formuna döndürülmek için Iuz rahipleri tarafından kaçırılmıştı. Iuz rahiplerinin amacı çocuğu gerçek formuna dönüştürüp Iuz’un bir hizmetkarı yapmaktı…

Haramiler çocuğu Harrgrek mağaralarında bulduğunda ayin belki de tamamlanmak üzereydi… Verstilar bir masaya bağlanmıştı, tepesinde bir rahip, grubun anlamadığı dilde bir şeyler söyleyerek ayine devam ediyordu. Açılan kapıyla birlikte ayin yarıda kaldı. Verstilar, büyük ihtimalle Ubor‘un fireball’uyla can verdi ama Latron işi garantiye almak için çocuğun boğazını kesti…

Bio:

VERSTILAR BRENDINGUND

Şen Haramiler caleb_quanthar